Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Advokátska kancelária


Poslaním našej kancelárie je najmä poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom - obciam, mestám a podnikateľom. V rámci toho spracúvame právne rozbory a poskytujeme právne rady. Okrem toho zabezpečujeme zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a ostatnými právnymi subjektmi, spisujeme listiny o právnych úkonoch, mimosúdne urovnávame spory, prípadne môžeme spravovať majetok klientov, tiež realizujeme ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je pomáhať klientom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy. Túto činnosť vykonávame v súlade Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri napĺňaní nášho poslania vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti s cieľom efektívne hájiť záujmy klienta.


Kontakt


Advokátska kancelária
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s.r.o.

Kmeťova 13, 040 01 Košice
T: +421 (0) 907 446 199
E: radomir.jakab@legartes.sk


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu