Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Kontakt


Obchodné meno:
Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s.r.o.

Sídlo:
Štefánikova 993/50
040 01 Košice

Pracovisko a korešpondenčná adresa:
Kmeťova 13
040 01 Košice

T: +421 (0) 907 446 199
E: radomir.jakab@legartes.sk
S: radomir.jakab

IČO: 51 663 783
DIČ: 2120742712

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Košice i
oddiel: Sro, vložka: 43720/V
Zoznam advokátov SAK č. 6069

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0142 5613
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Subjekt vykonávajúci dohľad:
Slovenská advokátska komora
Kolárska 4, Bratislava

Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu